Ступінь вогнестійкості будинку – як визначити?

При проектуванні і будівництві будь-якого типу будівель, надзвичайно важливо заздалегідь визначити параметри вогнестійкості. Правильний вибір матеріалів і технологій будівництва обумовлюють здатність об’єкта пручатися займання.

З огляду на ці параметри можна правильно розпланувати запасні пожежні виходи, врахувати можливість евакуації людей і матеріальних цінностей у разі спалаху. Досить істотний параметр, як визначити ступінь вогнестійкості будівель однозначно на це питання може відповісти тільки фахівець особливими навичками.

 • Що таке вогнестійкість і навіщо її визначати?
 • Класи небезпеки загоряння будівлі
 • Як визначити ступінь вогнестійкості для різних типів споруд
 • Ступінь вогнестійкості споруди: таблиця
 • Нормативні акти СНиП

Велика кількість інновацій в сучасній архітектурі кілька ускладнили процес визначення пожежної безпеки будівлі, проте, незважаючи на ці складності, подібні розрахунки є необхідною умовою для здачі будівлі в експлуатацію.

Що таке вогнестійкість і навіщо її визначати?

Під вогнестійкістю прийнято розуміти здатність споруди протистояти загорянню і подальшому поширенню вогню.

Поняття пожежної безпеки почало формуватися ще в стародавні століття, на підставі спостережень і досвіду. Зокрема було відзначено, що дерев’яні споруди практично не чинять опір вогню, в той час як споруди кам’яні повністю спалити неможливо.

Заздалегідь передбачити ступінь вогнестійкості будівлі, визначити основні параметри пожежної безпеки може тільки фахівець, що володіє набором спеціальних знань і навичок.

Класи небезпеки загоряння будівлі

Для точної оцінки вогнестійкості елементи конструкції поділяють на кілька окремих категорій. Згідно нормативної документації розрізняють певні класи: К (несучі елементи сходові марші, стіни) і С (загальний стан будівлі). Розглянемо докладніше обидві категорії.

Категорія К

К0 (НЕ пожежонебезпечна). Елементи будівлі не порушені, горючі речовини не використовуються, самозаймання та займання неможливо;

К1 (мало пожежонебезпечна). Можливі дефекти несучих елементів не перевищує 40см. Горіння або теплові ефекти не спостерігається;

К2 (помірно пожежонебезпечна). Можлива наявність дефектів до 80см в вертикальному напрямку і 50см в горизонтальному, теплові ефекти не спостерігалися;

К3 (пожежонебезпечна). Збиток несучих елементів перевищує 50 і 80 см, можливо горіння і теплові ефекти.

Категорія С

С0. Сходові прольоти, несучі елементи складські площі і т.д., що відповідають вимогам К0;

З 1. Можливо порушення основних елементів і простінків до К1, зовнішні стіни можуть бути пошкоджені до рівня К2, однак сходові марші повинні перебувати в бездоганному стані;

С2. Дозволяється порушення перегородок і несучих систем до рівня К2, зовнішніх стін до К3, сходових прольотів до рівня К1;

С3. Враховується руйнування сходових маршів до К1, додаткові параметри не враховуються.

Як визначити ступінь вогнестійкості для різних типів споруд

 1. При проведенні тестування допоможуть нормативні акти;
 2. Дія вогню на основні елементи будівлі характеризує його межа витривалості. По досягненню елементами критичного стану тестування припиняють;
 3. Безпосередньо перед тестуванням вивчають характеристики будівлі – прототипу, а також враховують заходи спрямовані на підвищення рівня вогнестійкості;
 4. Вивчаючи проект будівлі необхідно враховувати можливість використання різних матеріалів, а також наявність попередніх пошкоджень, які ослаблюють конструкцію;
 5. Для безпечного тестування необхідно завчасно підготувати і перевірити засоби пожежогасіння та викликати підрозділ пожежної охорони.

При визначенні вогнестійкості різних типів будівель існують свої особливості

Житлові будинки

Показник вогнестійкості житлових будинків має п’ять ступенів. Залежно від ступеня вогнестійкості характеризуються будівельні матеріали, що впливають на конструктивні параметри будівель:

 • При будівництві житлових будинків перевагою користуються негорючі матеріали;
 • Переважно використовувати для побудови бетонні блоки, цегла, натуральний камінь;
 • Для тепло і звукоізоляції використовувати негорючі утеплювачі;
 • Застосовувати для влаштування покрівлі негорючі матеріали (металочерепиця, профнастил, натуральна черепиця і т.д.);
 • Використовувати виключно залізобетонні плити перекриття;
 • Дерев’яні конструкції повинні бути оброблені спеціальними складами, що не допускають поширення вогню.

Складські приміщення

Найбільш пожежонебезпечними вважаються склади, побудовані з дерева. Такі споруди мають низький коефіцієнт вогнестійкості, проте застосування штукатурення цементним або вапняним розчином, а також використання різних просочуючих складів можуть істотно збільшити опірність горінню.

виробничі будівлі

До виробничих будівель належать споруди, на території яких проводяться певні дії з виробництва готових виробів або напівфабрикатів. Сам виробничий процес може бути розділений на кшталт, що випускається:

 1. металообробка;
 2. Виробництво інструментів;
 3. Хімічна промисловість;
 4. Ремонт і технічне обслуговування.

Показники вогнестійкості для виробничих будівель мають особливе значення, оскільки в виробничих процесах часто використовуються вибухонебезпечні і хімічно активні речовини, здатні завдати шкоди життю і здоров’ю людей.

громадські споруди

Параметри вогнестійкості будівель громадського призначення підрозділяється на 5 типів. Особливо слід відзначити, що в деяких громадських будівлях широко використовуються дерев’яні перекриття і перегородки. Для підвищення пожежної безпеки не слід нехтувати спеціальною протипожежною обробкою цих елементів конструкції.

Ступінь вогнестійкості споруди: таблиця

Для визначення параметрів вогнестійкості будівель і споруд необхідно застосувати як теоретичні розрахунки, так і експериментальні методи. Всі отримані в ході дослідження дані зводяться в таблицю.

На законодавчому рівні в конституції РФ позначені і відображені в спеціальній таблиці параметри вогнестійкості споруд:

Нормативні акти СНиП

Для повноцінного тестування споруд на вогнестійкість необхідно ознайомитися зі зведенням СНиП регламентують правила будівництва та експлуатації будівель на території РФ.

Використовуючи відповідний збірник СНиП за правилами пожежної безпеки можна визначити параметри вогнестійкості в залежності від його функціонального призначення.

Як визначити ступінь вогнестійкості будівель експериментальним шляхом, докладно викладено у відповідних нормативних актах.

При проектуванні і будівництві нових будівель і споруд цей показник має важливе значення, оскільки безпосередньо пов’язаний з безпекою людей.